Subtitles Adyaksha (2014)

Adyaksha (Kannada: ಅಧ್ಯಕ್ಷ) is a 2014 Indian Kannada language comedy film directed by Nanda Kishore. It stars Sharan, Heeba Patel, P. Ravi Shankar, Malavika Avinash, Chikanna and Ramesh Bhat. It is a remake of the Tamil film Varuthapadatha Valibar Sangam.[