Subtitles Satisfaction (2014) S02E04 – …Through Bondage

Season 02, Episode 04 – “…Through Bondage”
Neil and Simon legitimize their partnership; and Adriana introduces Grace to the world of BDSM.